CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chudautunamlong.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

II. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản cho khách hàng
  • Giao giấy tờ hợp đồng và hóa đơn theo thông tin khách hàng cung cấp
  • Gửi email thông tin về bất động sản, về những kiến thức bất động sản từ chuyên gia 
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại chudautunamlong.com

I. Mục đích và phạm vi thu nhập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website chudautunamlong.com bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà chudautunamlong.com cần người dùng cung cấp để chudautunamlong.com liên hệ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chudautunamlong.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Website chudautunamlong.com cũng có thể thu thập thông tin về số lần vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn bấm vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site lchudautunamlong.com.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Địa chỉ:  21 Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
  • Hotline: 0938.977.699.
  • Email: info@reaplus.com.vn.
  • Website: https://www.chudautunamlong.com/.

V. Phương tiện và công cụ người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chudautunamlong.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến chudautunamlong.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, chudautunamlong.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email hỗ trợ và khiếu nại: info@realplus.com.vn.

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên chudautunamlong.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của google. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hợp đồng và hóa đơn giao dịch dịch vụ cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin chudautunamlong.com bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, chudautunamlong.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của chudautunamlong.com.

©2022 RealPlus In Associaltion With Savills

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC

Hotline: 0938.977.699.

Email: info@realplus.com.vn

Địa chỉ: Shophouse 11-12, Tòa nhà Q2 Thao Dien,
số 21 Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng